BEM eBULK

BEM REGISTRATION

PENDAFTARAN GRADUAN PROGRAM PERDANA SEPENUH MASA BIDANG KEJURUTERAAN DENGAN LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (BEM)

Pendaftaran sebagai Jurutera Siswazah adalah wajib mengikut Seksyen 24A(1), Akta Pendaftaran Jurutera 1967 bagi jurutera yang berhasrat mengamal dan menjalankan perkhidmatan kejuruteraan di Malaysia.

Untuk itu, pihak UTM telah mengambil inisiatif untuk membantu graduan kejuruteraan untuk berdaftar dengan BEM. Kerjasama para graduan adalah dipohon untuk mengambil TIGA tindakan berikut:

 1. Mengisi borang pendaftaran Application Form A1* secara MANUAL yang boleh diperolehi HANYA di laman web UTMLead (BUKAN dari laman web Lembaga Jurutera Malaysia) dan menghantar borang tersebut (hard copy) kepada Pejabat UTMLead seperti alamat berikut:

Pusat Kepimpinan Akademik (UTMLead)
Blok F54, Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru                                  

Dan

 1. Mengisi borang pendaftaran secara online melalui pautan http://ctl.utm.my/bemebulk/ . Sila isi berdasarkan fakulti dan program masing-masing. Borang tersebut perlu diisi dengan lengkap dan para graduan diminta untuk memastikan agar menekan butang “Submit” setelah selesai mengisi.Para graduan juga perlu memuatnaik semua dokumen sokongan yang telah digabungkan (compile) dalam satu fail (dalam format PDF sahaja) semasa mengisi borang secara online.
  Dokumen sokongan tersebut perlu disimpan (save) dalam format hitam dan putih SAHAJA dengan menggunakan resolusi rendah (tidak melebihi 10MB).
  Dokumen sokongan tersebut TIDAK memerlukan pengesahan Jurutera Professional

Dan

 1. Membayar yuran pendaftaran sebagai Jurutera Siswazah BEM berjumlah RM50.00, HANYA di kaunter Pejabat Bendahari UTM sahaja. Kaedah pembayaran lain adalah TIDAK DIBENARKAN. Para graduan dikehendaki mengemuka borang bayaran BEM (yang dilampirkan bersama Borang Pendaftaran “Application Form A1” semasa membuat pembayaran. Bayaran hanya boleh dilakukan pada 30 April – 7 Mei 2017 SAHAJA. Bayaran selepas tarikh tersebut TIDAK akan diterima.

Tarikh akhir penyerahan dokumen-dokumen di atas (sama ada dokumen hard copy dan secara online adalah pada 7 Mei 2017 ( sebelum 4.30 petang)

ARAHAN PENGHANTARAN BORANG DAN DOKUMEN SOKONGAN:

 • Borang Pendaftaran “Application Form A1” boleh dimuat turun (download) dari laman web UTMLead: http://utmlead.utm.my menerusi kaedah berikut:
 1. Pergi ke bahagian http://utmlead.utm.my/bem-ebulk/ , klik pada Tab “A1 Application Form (hard copy – to be printed)”.
 2. Borang Pendaftaran “Application Form A1” tersebut perlu dicetak dan diisi dengan lengkap yang dilekatkan gambar berukuran passport dan disertakan bersama Borang Bayaran BEM serta ditandatangan pada muka surat 2 dan 5.
  • Senarai dokumen sokongan yang dimuatnaik selepas mengisi borang secara online adalah seperti berikut:
   • Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
   • Salinan skrol/sijil ijazah
   • Salinan transkrip ijazah
   • Salinan skrol/sijil diploma (jika berkaitan)
   • Salinan transkrip diploma (jika berkaitan)

Tarikh Pelaksanaan Aktiviti Proses Pendaftaran BEM (bagi Graduan Konvokesyen ke-57 UTM): Program Sarjana Muda Sepenuh Masa Sahaja

Aktiviti Tarikh
Graduan Mengisi Borang Pendaftaran Secara Online dan Manual (hard copy)

Borang secara online boleh diperolehi daripada pautan ini http://ctl.utm.my/bemebulk/

Borang Application A1 (hard copy) boleh diperolehi dengan klik pada tab “A1 Application Form”

16 April – 7 Mei 2017
Majlis Konvokesyen ke 58 UTM 29 – 30 April 2017
 1. Membuat bayaran BEM di pejabat Bendahari UTM. Borang bayaran ada bersama dengan borang Application A1.
 2. Penghantaran dokumen Application Form A1 (hard copy) dan borang pembayaran BEM ke Pejabat UTMLead
30 April – 7 Mei 2017
PERINGATAN PENTING

Pihak UTMLead tidak akan menerima apa-apa dokumen yang dihantar selepas 7 Mei 2017. Graduan yang tidak menyerahkan dokumen pendaftaran seperti yang dinyatakan di atas mengikut tarikh yang ditetapkan, perlu menguruskan sendiri pendaftaran dengan BEM.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi nurhanin@utm.my atau nazlin@utm.my