Sempena Majlis Perhimpunan Bulanan Naib Canselor UTM pada 7 Ogos 2017 yang lalu, sijil Pengiktirafan Pensyarah Perintis MOOC telah disampaikan kepada pensyarah yang  berjaya mengendalikan kursus MOOC dimana pelajar mereka menyelesaikan sekurang-kurangnya 70 peratus aktiviti. Untuk makluman, completion rate dalam kursus MOOC adalah sukar dicapai,  oleh itu UTM telah mengiktiraf kesungguhan pensyarah MOOC dalam mengendalikan interaksi dengan pelajar sehingga mencapai kejayaan ini.

Berikut adalah wakil-wakil pensyarah MOOC yang telah mengendalikan MOOC 2016/2017 dengan jayanya:

Bil Nama Fakulti MOOC Ketua
1.       Dr Nor Bahiah bt Hj Ahmad Fakulti Komputeran Data Structures & Algorithm Dr Nor Bahiah bt Hj Ahmad
2.       Prof. Madya Dr. Dayang Norhayati Bte. Abang Jawawi  Fakulti Komputeran Data Structures & Algorithm
3.       Prof. Madya Muhammad Mun’im Bin Ahmad Zabidi 

 

 

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Digital Electronics Prof. Madya Muhammad Mun’im Bin Ahmad Zabidi 

 

4.       Mr. Muhammad Arif Bin Abdul Rahim

 

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Digital Electronics
5.       Mr. Izam Bin Kamisian

 

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Digital Electronics
6.       Dr Mohd Afzan Bin Othman Fakulti Kejuruteraan Elektrik Digital Electronics
7.       Dr Suhaila Binti Isaak

 

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Digital Electronics
8.       Tuan Hj Che Ros bin Ismail

 

Fakulti Kejuruteraan Awam Highway Engineering Tuan Hj Che Ros bin Ismail

 

9.       Dr Norhidayah bt Abdul Hassan Fakulti Kejuruteraan Awam Highway Engineering
10.    Dr Ramadhansyah Putra Jaya Fakulti Kejuruteraan Awam Highway Engineering
11.    Dr. Mohd Khairul Idham Bin Mohd Satar Fakulti Kejuruteraan Awam Highway Engineering
12.    Dr Sarajul Fikri bin Mohamed Fakulti Alam Bina Mechanical & Electrical Works Measurement Dr Sarajul Fikri bin Mohamed
13.    Dr Adibah bt Abdul Latif Fakulti Pendidikan Research Methods in Education Dr Adibah bt Abdul Latif
14.    Dr Aqeel Khan Fakulti Pendidikan Research Methods in Education
15.    Dr Hee Jee Mei Fakulti Pendidikan Research Methods in Education
16.    Dr Sanitah bt Mohd Yusof Fakulti Pendidikan Research Methods in Education
17.    Dr Mahani Mokhtar Fakulti Pendidikan Research Methods in Education
18.    Dr Zainuddin Hassan Fakulti Pendidikan Research Methods in Education
19.    Dr Narina Abu Samah Fakulti Pendidikan Research Methods in Education
20.    Dr Noor Azean Atan Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development Dr Noor Azean Atan
21.    Dr Mohd Nihra Haruzuan Mohd Said Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development
22.    Dr Noor Dayana Abd Halim Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development
23.    PM Dr Noraffandy Yahaya Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development
24.    Dr Hasnah Mohamed Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development
25.    Dr Norazrena Abu Samah Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development
26.    En Juhazren Junaidi Fakulti Pendidikan Web-based Multimedia Development
27.    Dr Sarina Sulaiman Fakulti Komputeran Web Programming Dr Sarina Sulaiman
Dr. Nurbiha A. Shukor

Pengurus OER, UTMLead, UTM