Pada 2 Mei 2017 yang lalu, Dr Zaleha Abdullah (Timbalan Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, UTMLead) dan Dr Nurbiha Shukor ( Pengurus OER, UTMLead) telah menghadiri Persidangan Meja Bulat Majlis Ketua-ketua Penyelaras IPTA Malaysia (MEIPTA) yang ke 32. Persidangan ini adalah siri yang ke dua bagi tahun 2017.

Persidangan diadakan di Dewan Senat, Bangunan Pentadbiran, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu.