Select Page

Maklumat Mengenai Program Educator 4.0 Universiti Awam

Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah bersetuju untuk melaksanakan Program Educator 4.0 atau E-4.0 di peringkat Universiti Awam. Program ini merupakan satu usaha terfokus melahirkan 400 jurulatih/penggerak dalam kalangan...