Select Page

Maklumat Mengenai Program Educator 4.0 Universiti Awam

Dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah bersetuju untuk melaksanakan Program Educator 4.0 atau E-4.0 di peringkat Universiti Awam. Program ini merupakan satu usaha terfokus melahirkan 400 jurulatih/penggerak dalam kalangan...

Hitachi Scholarship Research Support Program 2018

Hitachi Scholarship Research Support Program 2018 is a new program that offers research grant to eligible faculty members from universities in the South East Asia region. The scholarship provides an opportunity for researchers to conduct research in Japan for a...