Select Page
 
Merujuk perkara di atas dimaklumkan, Universiti melalui Pusat Kepimpinan Akademik UTM (UTMLead) akan mengadakan ‘Entrepreneurial Talk – Managing People’s Wellbeing and Performance mengikut butiran berikut:
 
Tarikh   :  1 Oktober 2018
Masa     :  2.30 pm – 4.45 pm
Tempat :  Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia
 
Untuk makluman, kehadiran ke program ini akan dikira sebagai kredit mata CPD dan akan direkodkan ke dalam UTMSMile. 
 
Sila klik 👉di sini👈 untuk pengesahan kehadiran.
 
Sekian, terima kasih.