Select Page

Ucapan Sekalung Tahniah kepada Prof. Dato’ Dr. Ahmad Nazri Muhamad Ludin, Pengarah Kanan UTMLead di atas penganugerahan Darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (D.S.A.P) pada 24 Oktober 2017.

  • Darjah Kebesaran Peringkat Kedua yang membawa gelaran Dato’ adalah dikurniakan kepada mereka yang telah memberikan perkhidmatan terpuji dan cemerlang kepada Raja Pemerintah, Negeri Pahang Darul Makmur dan rakyat keseluruhannya. Pengurniaan ini biasanya diberikan kepada Pegawai Kerajaan Gred Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) A, B dan C ke atas atau yang setaraf dengannya dalam Perkhidmatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Penguasa-Penguasa Tempatan